De gebouwen waarin de drie nieuwe vleugels voor de honden zullen worden ondergebracht, zijn momenteel in aanbouw en het werk vordert goed deze zonnige september.

Dit gebied, waar ook de nieuwe gebouwen voor het personeel komen, zal eind december 2023 klaar zijn.

Daarna volgt in januari 2024 een nieuwe fase van de werkzaamheden aan de bestaande hondenvleugels, die op hun beurt gerenoveerd moeten worden.

We willen u eraan herinneren dat deze werkzaamheden essentieel zijn om dieren in nood in de best mogelijke omstandigheden te kunnen blijven opvangen en huisvesten. Maar deze eerste verbeteringen trekken een zware wissel op ons budget!

Daarom nodigen we onze leden en supporters, maar ook iedereen die ons wil helpen, uit om een donatie van elk gewenst bedrag over te maken op rekening BE70 0682 0258 4325.

Donaties van €40 of meer per jaar zijn voor 45% aftrekbaar van de belasting. Een donatie van €100 kost je bijvoorbeeld maar €55 na belastingaftrek. Kleine beekjes maken grote rivieren, dus elke donatie, hoe klein ook, helpt ons op weg naar het succes van ons ambitieuze renovatieproject!