Hoe ons steunen ?

Hoe kunt u ons helpen ?

De K.M.D.B. Veeweyde heeft u nodig om haar werk verder te zetten !

Naast adoptie en peterschap, bestaan er andere manieren om ons te steunen.

Ziehier hoe u ons zou kunnen helpen :

 • Doe een donatie, zelfs miniem, van een bedrag naar wens
  We bezorgen een fiscaal attest aan al onze donors voor donaties van 40 EUR en meer per jaar.

Wenst u ons dierenasiel in Brussel te steunen : BE16 0000 1240 4074
Wenst u ons dierenasiel in Doornik te steunen : BE22 0000 3155 8847
Wenst u ons dierenasiel in Turnhout te steunen : BE25 4199 0240 6182

 

 • U kunt eveneens een inzameling van materiaal en voeding organiseren bij uw vrienden, families of collega’s
  Ieder jaar tellen we op de steun van het grote publiek tijdens onze acties! U kunt ons steeds voeding, dekens, manden, kussens of andere accessoires voor dieren brengen : ze komen steeds van pas !

 

 • Aarzel niet ons te steunen op onze website, Facebook en Instagram door onze publicaties en evenementen te delen, alsook de foto’s van onze te adopteren dieren. Zo kunt u uw contacten informeren over wat de verantwoordelijkheid ten opzichte van dieren en het belang van het dierenwelzijn betekenen.

 

 • Zeg neen tegen dierenwinkels
  Onze dierenasielen bieden onderdak aan honderden dieren die achtergelaten werden voor diverse redenen zoals het gebrek aan tijd, een verhuis en het gebrek aan plaats eens de puppy volwassen geworden is. We vragen dus nadrukkelijk aan het grote publiek om geen beroep te doen op dierenwinkels.

 

 • Word vrijwilliger
  Onze verscheidene dierenasielen zijn punctueel op zoek naar trouwe en gemotiveerde vrijwilligers. Maar vrijwilliger zijn in een dierenasiel betekent niet enkel de dieren aaien, borstelen en met hen gaan wandelen.  Het onderhoud van de hondenhokken, de katterij en de konijnenhokken vergt heel veel inspanning en een reële betrokkenheid op lange termijn, in functie van onze noden en uurroosters. U kunt zich inschrijven door uw CV, samen met een woordje uitleg over uw ervaringen met dieren, te versturen via email. Uw dossier zal vervolgens door onze teams behandeld worden.We hebben nu een enthousiast en gemotiveerd team van vrijwilligers die ons vaste medewerkers ondersteunen. Ze zijn een enorme steun. De vrijwilligers helpen onze verzorgers bij dagelijkse taken, het poetsen van de kennels en hokken, eten geven aan de dieren en houden zich bezig met onze honden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die de honden uitlaten. Ze wandelen met de honden binnen de omgeving van ons asiel, leren hen zaken aan zoals aan de leiband wandelen, zitten, blijven, …. .

  Heb je nog andere competenties of talenten? Neem gerust contact op! Je kan ons hiermee misschien ook wel verder helpen.

  Stuur ons jouw kandidatuur via mail benevoles@veeweyde.be

  De tien geboden voor de ideale vrijwilliger :

   

  1. Je bent ouder dan 18 jaar.
  2. Je bent bereid om mee te werken aan het welzijn van dieren en hebt zelf nooit een dier achtergelaten.
  3. Je bent bereid je vrij te maken gedurende minimum 6 maanden en dit wekelijks gedurende 1 voormiddag. Onze dieren en ons personeel moeten op jou kunnen rekenen op lange termijn.
  4. De ideale vrijwilliger respecteert de veiligheidsrichtlijnen binnen ons asiel. Je voert de handelingen uit zoals je die geleerd hebt tijdens de opleiding als vrijwilliger, op het vlak van veiligheid, hygiëne en dierenwelzijn.
  5. Je bent betrouwbaar en niet bang om de handen uit de mouwen te steken en daarbij vuil te worden. Kennels poetsen en uitwerpselen verwijderen schrikken je niet af!
  6. Je weet dat je soms met delicate situaties te maken krijgt zoals dierenmishandeling, inbeslagnames, …
  7. De ideale vrijwilliger neemt zijn engagement heel serieus, zowel tegenover de dieren als tegenover het team waarvan hij deel uitmaakt.
  8. De ideale vrijwilliger houdt onze dieren gezelschap (wandelen, borstelen, spelen).
  9. Je licht ons in als je allergisch bent aan de vacht van dieren of als je een ander gezondheidsprobleem hebt. Vrouwen die meer dan 3 maand zwanger zijn, komen niet in aanmerking voor vrijwilligerswerk.
  10. De ideale vrijwilliger is een persoon die zich engageert. We vragen ook om een bewijs van goed gedrag en zeden.

   

Voor meer informatie : benevoles@veeweyde.be of 02/527.10.50.

 

 • Door lid te worden
  Bij Veeweyde hebben we gemiddeld 670 asieldieren die grote hoeveelheden voedsel nodig hebben, mensen om het eten klaar te maken en de kooien te onderhouden, een grote behandeling van een dierensarts. Verder moeten de gebouwen onderhouden worden en is er heel wat administratief werk.

We worden niet gesubsidieerd door de staat. Alles wat we hebben, komt van onze leden die met hun lidgeld en giften ons een budget bezorgen en die met hun nalatenschappen ons toelaten onze activiteiten te ontplooien. Zonder u zouden we da talles nooit kunnen verwezenlijken.
Als u lid bent, ontvangt u het driemaandelijkse tijdschrift « Onze beste vrienden » dat u op de hoogte houdt van de activiteiten en actualiteit van Veeweyde en van de dierenbescherming in BelgIë en over heel de wereld.

Opgepast : het lidgeld wordt niet mee opgenomen op het fiscaal attest.

Gewoon lid                                       13 euro’s
Sympathiserend lid                        20 euro’s
Beschermend lid                             25 euro’s
Lid voor het leven                          1.000 euro’s

 

 • Word peter of meter van een paard of een ezel
  Het asiel van Coutisse heeft het financieel niet gemakkelijk door de bezoeken van de dierenarts, het voedesel, het materiaal, het onderhoud van de stallen, de boxen, de weilanden of nog de personeelskosten en de hoefsmid.
  U wil graag peter/meter worden van een paard of van een ezeltje ?
  Dan volstaat het maandelijks 25 € te storten op het rekeningnummer BE36 0001 2940 6181 met de volgende vermelding : Marais – peterschap paard + uw naam.
  Om meer informatie te krijgen, contact onze ploeg van Coutisse op refugedumarais@veeweyde.be of op 085/84.54.44.

 

 • Uw testament voor onze asieldieren
  Denk aan de dieren op het moment dat u uw testament opmaakt !
  Wij ontvangen geen subsidies en blijven enkel voortbestaan dankzij giften en nalatenschappen. Hierdoor kan onze vereniging haar missie volbrengen in de verschillende asielen.Weet ook dat de successierechten van nalatenschappen ten voordele van vzw’s beduidend lager liggen dan die ten voordele van particulieren.

Het is essentieel om uw testament correct op te maken zodat uw wensen strikt worden gerespecteerd, of u nu:

– ons uw hele vermogen nalaat, dit wil zeggen u maakt ons tot algemene erfgenaam;

– of u wenst uw vermogen te verdelen onder verschillende personen of verenigingen;

– of u wenst ons een bepaald vermogen na te laten.

Uw testament kan :

authentiek zijn, als het opgemaakt wordt bij de notaris en in het bijzijn van twee getuigen.
olografisch zijn, als het eigenhandig geschreven, gedateerd en gehandtekend is.

Meer info : dons.legs@veeweyde.be