Onze principes

Onze opdracht is om dieren te beschermen die worden misbruikt, slecht of ronduit wreed behandeld, in de steek gelaten of uitgebuit voor commerciële doeleinden.

We pleiten voor :

  • De plaatsing en adoptie in de best mogelijke condities van alle huisdieren en de controle van de plaatsingen.

We eisen :

  • Dat er een strikte reglementering wordt toegepast op het kweken en verkopen van huisdieren om zo de vraag tot het normale te beperken en aan de kopers een betere kwaliteit te garanderen die gepaard gaat met een strenge selectie.
  • Veeweyde pleit niet voor vegetarisme maar vecht voor verbeterde industriële kwekerijen, een beter transport en betere slachtingen, alsook de inzamelingen van producten afkomstig van het dier, die het dier geen enkel leed of stress bezorgen.

Wij zijn formeel gekant tegen:

  • het gebruik van dieren voor spelletjes, toernooien, publicitaire doeleinden en spektakel, kortom alles wat dieren aantast in hun waardigheid;
  • fokken, als daarbij verder wordt gegaan dan een redelijke vraag;
  • jacht en visserij als ontspanning of om iedere andere reden die de levensnoodzakelijke behoeften van de mens niet rechtvaardigt;
  • de vangst, import, opsluiting en verkoop van wilde en in het bijzonder exotische dieren;
  • de niet-gerechtvaardigde vernietiging van biotopen waardoor het voorbestaan van soorten in het wild in gevaar wordt gebracht.