Puppies te adopteren

Puppies te adopteren

Ons asiel in Brussel hebben momenteel geen puppy’s die beschikbaar zijn voor adoptie.

U kunt uw wens om een puppy te adopteren via dit formulier kenbaar maken en deze ingevuld naar ons terugsturen op info@veeweyde.be.

We volgen deze procedure zodat kandidaat-adoptanten bewust nadenken over hun keuze om een  puppy te adopteren.

Enkel aanvragen die volledig zijn en die beantwoorden aan de criteria worden in aanmerking genomen.

Ons team zal uw formulier onderzoeken. Zij houden rekening met wat het beste is voor de puppy’s.

Omwille van organisatorische redenen zal elk contact telefonisch of via mail verlopen.
U kan hen uiteraard ontmoeten tijdens het adoptieproces.

Bedankt voor jullie begrip !

Team Veeweyde