Wie zijn we ?

K.M.D.B. Veeweyde

De Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Veeweyde is de belangrijkste en de oudste maatschappij voor dierenbescherming van België. We bieden onderdak aan ongeveer duizend dieren verspreid over onze vier opvangcentra in Brussel (Anderlecht), Doornik, Turnhout en Coutisse : honden, katten, paarden, ezels, geiten, eenden, ganzen, kippen, cavia’s, hamsters, konijnen… Ze werden allen achtergelaten, gevonden, sommigen mishandeld… en gebracht naar onze dierenasielen om er verzorgd te worden en er te wachten op een nieuwe familie.

De dierenasielen van Brussel, Doornik en Turnhout bieden onderdak aan achtergelaten katten en honden. Iedere maand vangen we gemiddeld 300 honden en katten op, zonder de konijnen, de cavia’s, de fretten en de hamsters te vergeten, die eveneens achtergelaten werden. We verzorgen hen en trachten nieuwe families te vinden die hen zouden willen adopteren.

Het dierenasiel Le Marais, in Coutisse, vangt paarden in nood op, evenals verscheidene boerderijdieren. We bieden onderdak aan niet minder dan 132 oude paarden gered van het slachthuis. Ze genieten van een rustig pensioen in onze stallen en kunnen dus niet geadopteerd worden. Maar we zijn nog steeds op zoek naar peters en meters om hun oude dagen op te fleuren.

Sinds 1977, beschikken we eveneens over een kerkhof voor kleine dieren in Rosières.

Een dagelijks gemiddelde van 1.000 bewoners vereist grote hoeveelheden voedsel, zonder te vergeten het onderhoud van de hondenhokken, de kooien, de stallen, de dierenartskosten…  Veeweyde wordt door geen enkele overheidsinstantie gesubsidieerd. We overleven dankzij de bijdragen van onze leden en hun permanente giften en donaties.

Om een dier te adopteren uit Veeweyde, moet men verplicht ouder zijn dan 21 jaar en in België wonen. Bovendien kan een derde geen dier adopteren in de plaats van iemand anders die de werkelijke eigenaar zal zijn. Het dier moet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als zijn baasje. Een adoptieovereenkomst zal opgesteld worden tussen onze vereniging en de adopteerder die het zal tekenen voor akkoord.