Bent u getuige van dierenmishandeling?

Dierenmishandeling komt helaas nog te vaak voor: een hond die wordt geschopt, katten die niets meer te eten krijgen, een ezel die niet wordt verzorgd, een dier met wonden dat in een kooi wordt opgesloten … Maar het kan ook gaan om een dier dat op zich wel goed wordt gevoed en niet fysiek wordt mishandeld, maar dat nooit buiten mag of niet de minste affectie krijgt. Mishandeling heeft vele gezichten en de grens wordt al snel overschreden.

Hoe kunt u reageren op dierenmishandeling?
Iedere klacht die in onze centrale binnenloopt, wordt onderzocht. Bel ons daarom op het nr. 02 527 10 50 als u dierenmishandeling vaststelt. Ook als u twijfelt, kunt u bij ons terecht: ons team zal dan samen met u de situatie analyseren en al dan niet een interventie ter plaatse overwegen. In vele gevallen slagen onze inspecteurs erin om beterschap te brengen. In de zwaarste gevallen stelt de federale politie echter een proces-verbaal op, waarna kan worden overgegaan tot inbeslagname van dieren die het slachtoffer zijn van verwaarlozing of wreedheden, die niet worden verzorgd of in extreme gevallen zelfs gemarteld worden.
Opgelet: Veeweyde heeft niet de bevoegdheid om te verbaliseren. Wij kunnen geen boetes opleggen en kunnen ook geen dieren in beslag nemen zonder de toestemming van het Parket, de dienst Dierenwelzijn (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) of van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Wet van 14 augustus 1986
De Belgische wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, die op 14 augustus 1986 werd goedgekeurd, is al verschillende keren aangepast.

Concreet: wat kunt u doen bij mishandeling of verwaarlozing van dieren?

 1. Neem contact met ons op
  Bel ons op het nr. 02 527 10 50 of stuur een e-mail naar het adres info@veeweyde.be. Wij sturen dan een van onze inspecteurs ter plaatse. Als de feiten bewezen zijn, nemen we contact op met de politie, die dan het dier in beslag neemt en een proces-verbaal opstelt.
 2. Neem contact op met de politie
  Breng de politie op de hoogte van de feiten waarvan u getuige was en dien klacht in.
 3. Neem contact op met de dienst Dierenwelzijn van uw Regio:
  Brussel : Een klacht formulier staat op  www.leefmilieu.brussels/dierenwelzijn
  Wallonië : Een klacht formulier staat op www.wallonie.be/fr/bienetreanimal
  Vlaanderen: Stuur maar een mail op dierenwelzijn@vlaanderen.be
 4. Zoek steun
  Breng de mishandeling ter sprake in uw omgeving, vraag mensen om u te steunen en dien verschillende klachten tegelijk in. Eendracht maakt nog altijd macht! Om de aandacht van de bevoegde overheidsinstanties te trekken, kunt u u ook burgerlijke partij stellen tegen de persoon die van dierenmishandeling wordt beschuldigd. Zet een buurtcomité op en verspreid een petitie. Waarschuw de media en de gemeente. En vooral: geef nooit op!