Mishandeling, ernstige verwaarlozing en inbeslagname: de situatie is onhoudbaar voor opvangcentra in het Waalse Gewest

Ons opvangcentrum voor grote dieren in Coutisse wordt geconfronteerd met een ongekende verzadiging in 30 jaar, als gevolg van een toename van verlatingen en gevallen van mishandeling. In de 2 boerderijen van het opvangcentrum zijn meer dan 500 dieren gered. 140 paardachtigen (paarden, ezels, pony's), 250 damherten, ongeveer vijftig duiven, evenveel kippen, ganzen en konijnen, meerdere hamsters, 4 beren, 3 schape

Meer info's →

133 mishandelde dieren in beslag genomen in 2023 in het Brussels Gewest

In 2023 ontving Leefmilieu Brussel 92 klachten over dierenmishandeling, wat resulteerde in 42 inbeslagnames en waarbij in totaal 133 dieren in het Brussels Gewest betrokken waren. Het ging om 54 honden, 61 katten, 8 vogels, 2 knaagdieren, 1 konijn, 1 paard en 6 spinnen. Deze inbeslagnames worden veroorzaakt als reactie op verschillende overtredingen, zoals slechte hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding en onbehand

Meer info's →

Live op “On n’est pas des pigeons” op 14/02

Live deze woensdag 14 februari op "On n'est pas des pigeons" - RTBF, getuigt Laura Noël van ons Veeweyde Refuge du Marais in Coutisse over de steeds talrijker wordende gevallen van mishandeling en recidive waarmee we de afgelopen weken worden geconfronteerd in het Waalse Gewest. Gevallen worden te vaak zonder gevolg afgedaan, terwijl de opvangcentra verzadigd raken en zich inspannen om geld te vinden om de gered

Meer info's →

Onze alarmsignaal in La Meuse van 12/02

Het redden, huisvesten en dringend verzorgen van dieren in een vergevorderde staat van uitputting, besmet met luizen, uitgeput door infecties en onder afschuwelijke levensomstandigheden... Het Marais-opvangcentrum is momenteel verzadigd, met het aantal geredde paarden dat 140 heeft bereikt, zo talrijk zijn de inbeslagnames in de afgelopen weken. Armoede, depressie, drugsverslaving of alcoholisme zijn de oorzaken

Meer info's →

Maximale druk op de Refuge du Marais

Het aantal gevallen van mishandeling stijgt explosief: sinds januari heeft de refuge du Marais, ons centrum voor paarden in nood in Coutisse, te maken met een ongekend aantal gevallen. Het aantal gevallen van mishandeling is in een paar weken tijd toegenomen, waardoor onze noodhulpteams zich suf voelen terwijl ze reageren op noodoproepen en gevallen van mishandeling. Het redden, huisvesten en verlenen van noodhul

Meer info's →

Dieren een rechtspersoonlijkheid geven voor een betere bescherming

De voorzitter van onze vereniging, Gaëtan Van Goidsenhoven, verscheen op donderdag 8 februari 2024 op LN24 om te praten over het aantal dieren dat in 2023 in het Waalse Gewest mishandeld en in beslag genomen werd, namelijk 1.379 dieren, en het onthutsende gemak waarmee mishandelaars er zelfs zonder boete vanaf komen, aangezien de meeste van hun zaken geseponeerd worden. "Mishandeling is nog steeds iets dat jurid

Meer info's →