Onze activiteiten

  • Opvang en verzorging van alle dieren

Wij vangen dieren op die bij ons worden gebracht. Gevonden of afgestaan, ziek of gewond, in beslag genomen door politie of parket …, bij ons vinden ze een voorlopig onderkomen tot ze worden geadopteerd.
Hebt u een dier gevonden?

 

  • Redding van gewonde of mishandelde dieren

Onze wagens – herkenbaar aan hun gele kleur en het Veeweyde-logo – rijden elke dag in Brussel en omgeving rond om dieren bij mensen op te halen of gewonde dieren op wegen te redden.
Bent u getuige van dierenmishandeling?

 

  • Hereniging van verloren gelopen dieren met hun baasjes

We stellen vast dat na een eerste opvangtermijn van vijftien dagen gemiddeld 20% tot 25% van de ‘gevonden’ dieren is opgehaald door de baasjes in een van onze opvangcentra. Vanaf de 16de dag worden de overige dieren als achtergelaten beschouwd en kunnen ze worden geadopteerd.
Hebt u een dier verloren?

 

  • Plaatsing met adoptiecontract 

We doen ons best om een nieuwe thuis te vinden voor alle overblijvertjes in ons asiel. Onze dieren worden nooit koudweg ‘verkocht’: de honden, katten, konijnen, hamsters, cavia’s en fretten bij Veeweyde worden allemaal geplaatst met een adoptiecontract. Na hun adoptie worden bovendien regelmatig inspecties uitgevoerd zodat we er zeker van zijn dat ze goed verzorgd worden.
Adopteer een dier bij Veeweyde!

 

  • Inspectie

De inspectiedienst van Veeweyde steunt op een team van betaalde en vrijwillige inspecteurs. Hun voornaamste taak is om na te gaan of alle geadopteerde dieren het goed maken. Daarnaast nemen ze op verzoek van politie en gerecht ook dieren in beslag wanneer klachten worden ingediend en dieren slecht worden behandeld. Iedere klacht die we ontvangen, wordt onderzocht!
In vele gevallen slagen onze inspecteurs erin om beterschap te brengen. In de zwaarste gevallen stelt de federale politie echter een proces-verbaal op, waarna ze dieren die het slachtoffer zijn van wreedheden in beslag kan nemen. Tijdens deze interventie tracht de inspecteur het dier gerust te stellen en voor zich te winnen. Het is nl. niet de bedoeling om dwang uit te oefenen op dieren die moeten worden meegenomen (honden, katten maar ook exotische dieren zoals leguanen, kameleons, vogelspinnen …). Die dieren zijn nl. al gestrest en angstig als gevolg van wat ze hebben meegemaakt en dat willen we zeker niet nog erger maken. De rol van de inspecteur is om hulp te verlenen aan dieren in nood.

 

  • Sensibilisering van jongeren via bezoeken bij ons asiel

Kinderen moeten van jongs af aan leren om dieren te respecteren. De meeste problemen die dierenbeschermingsorganisaties meemaken zijn te wijten aan onwetendheid van de mensen.

Bent u leerkracht en wilt u het opvangcentrum met uw klas bezoeken?
Ludivine Nolf, tel. 02 527 10 50 (toestel 27) of via e-mail: ludivine.nolf@veeweyde.be

 

  • Kwartaalblad ‘Onze beste vrienden’

Vier keer per jaar verschijnt het blad ‘Onze beste vrienden’ van Veeweyde. De oplage van ca. 7.000 exemplaren wordt niet alleen verstuurd naar onze leden maar ook naar de overheid, scholen en de pers. Het doel is om te communiceren over de actualiteit in onze opvangcentra en de aandacht van de lezers te vestigen op dierenproblemen in België en in de wereld.