Renovatiewerken

Maart 2023 : de start van onze renovatiewerken

Zoals we al eerder aankondigden, zullen er verbouwingswerken plaats vinden in ons asiel. Deze zullen starten in maart 2023.

Neem zeker een kijkje op onze website en abonneer je op onze sociale media kanalen om op de hoogte te blijven van de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van foto’s en video’s!

Werken 2023-2024

Ons doel: voldoen aan de geldende normen en anticiperen op toekomstige evoluties

Ons vernieuwd asiel zal binnenkort voldoen aan de nieuwste normen op het gebied van dierenwelzijn en anticiperen op toekomstige uitdagingen:

 • Sanering, modernisering en uitbreiding van de bestaande ruimtes;
 • Het asiel beveiligen voor het publiek, ons personeel en natuurlijk onze vele dieren
 • Onze dieren een hoge levenskwaliteit bieden, zowel wat betreft hun opvang als de verzorging die ze krijgen tijdens hun verblijf bij ons.

Wij zullen dagelijks in totaal 300 dieren blijven verzorgen

De bebouwde oppervlakte van het asiel zal na uitbreiding en renovatie met ongeveer 1.000 m² toenemen tot bijna 3.100 m².

Aan deze bebouwde oppervlakte moeten we de buitenruimtes van +/- 850m² toevoegen. Deze zijn rechtstreeks verbonden met de kennels van de honden en katten. En de gloednieuwe wandelpaden voor de honden zijn verspreid over meer dan 1.800m².

Om de omvang van de veranderingen die ons te wachten staan beter te begrijpen, geven we een overzicht van de grote lijnen. Dit buitengewoon project moet er voor zorgen dat we eindejaarsfeesten in 2024 in een volledig gerenoveerd asiel kunnen doorbrengen.

Tijdens deze periode van de werken, die iets meer dan anderhalf jaar zullen duren, blijft ons asiel uiteraard toegankelijk voor personeel, bezoekers en adoptanten en natuurlijk voor de dieren.

 

Faciliteiten voor de honden

Binnenkort wordt aan de achterkant van ons asiel een nieuwe hondenvleugel gebouwd. Vijf van de zes bestaande vleugels worden volledig gerenoveerd om onze vriendjes (honden) meer ruimte te bieden, zowel binnen als buiten.

In totaal krijgen we vier vleugels met middelgrote en grote kennels en twee vleugels met kleinere kennels. Een aantal van deze ruimtes kan worden gecombineerd zodat we meer flexibiliteit hebben op vlak van opvang.

Onze honden, ongeacht of ze adopteerbaar zijn, gevonden of in beslag genomen zijn, zullen zo kunnen genieten in de 71 nieuwe, volledig heringerichte kennels, 6m² voor de 28 kleine kennels, 8m² voor de 34 middelgrote kennels en 12m² voor de 9 grotere.

In theorie zullen we tot 176 honden kunnen opvangen. In de grotere kennels kunnen er twee tot drie honden verblijven, op voorwaarde dat de honden met elkaar overweg kunnen.

 

Net als bij de rest van de renovatiewerken, wordt rekening gehouden milieunormen. De hondengebouwen zullen thermisch en akoestisch beter geïsoleerd worden. Elk gebouw zal een efficiënt regenwaterrecuperatiesysteem van 10.000 liter krijgen.

 

Faciliteiten voor de katten

Het huidige kattenverblijf heeft een oppervlakte van 120m² binnen de gebouwen en is verbonden met ongeveer 90m² aan buitenrennen. Na de werkzaamheden zal de oppervlakte voor de “katten” meer dan verdubbeld zijn tot bijna 500m².

Het huidige kattenverblijf zal worden gerenoveerd en uitgebreid om een “verzorgingsruimte” en een “quarantaineruimte” te creëren.

De eerste ruimte, met een oppervlakte van +/- 85m², bevindt zich rechts van de hoofdgang en omvat een dienst/ontsmettingsruimte, twee ziekenafdelingen, een recovery-ruimte met mobiele kooien en een verpleegkamer. Daar zullen de meest kwetsbare katten onder observatie kunnen gehouden worden.

De tweede ruimte, twee keer zo groot, zal voldoen aan de huidige wetgeving maar zal ook ontworpen zijn om mee te evolueren. Er zullen 32 individuele modulaire kennels zijn die, indien nodig, tot 64 katten opvangen die in quarantaine zitten en verzorgd worden door onze teams.

Deze ruimten zullen worden verdeeld in drie ruimten met verschillende capaciteit (22, 16 en 4 kennels) om de isolatie van mogelijke besmette katten mogelijk te maken en zo de andere bewoners die onder observatie staan, te beschermen.

In deze ruimte zijn ook een service-/ontsmettingsruimte en het gebruik van specifieke materialen gepland om de hygiëne van de lokalen en de bescherming van onze bewoners te garanderen.

De bestaande zesde hondenvleugel zal gerenoveerd worden tot een nieuw kattenverblijf. Deze zal toegankelijk zijn voor het publiek. Er komt zo meer dan 100m² binnenrennen en 110m² buitenrennen.

Bezoekers en potentiële adoptanten zullen door grote ramen in drie rennen, twee grote en één middelgrote, de katten kunnen observeren. Op deze manier ervaren de katten ook geen extra stress. De dieren kunnen er vertoeven in schuilplaatsen, hebben speelruimte en een plekje om te rusten.

Twee kleinere rennen zullen speciaal worden ontworpen waar bijvoorbeeld een kat en haar kittens of katten die verzorging nodig hebben, kunnen verblijven.

Buiten zullen “kattenkooien” worden gebouwd. Deze zullen groter zijn dan de binnenverblijven en vier zullen verbonden zijn met de binnenverblijven.

Door verschillende technische ruimten kunnen onze verzorgers zo dicht mogelijk bij onze dieren zijn en een goede verzorging garanderen.

Dankzij deze ruimten zullen we in totaal zo’n zestig katten in optimale omstandigheden kunnen opvangen.

 

Ons asiel vergeet ook de NGD’s (nieuwe gezelschapsdieren) niet.

Er zullen nieuwe lokalen worden gebouwd om hen op te vangen op ongeveer 60m² bruto.

Een eerste ruimte, toegankelijk voor het publiek, zal toegang geven tot 12 kleine kennels, 21 grote en tot opslagruimten. Een aangrenzende opslagruimte (hooi, materiaal, enz.) en een ruimte speciaal voor de verzorgers zullen het mogelijk maken om steeds een oogje in het zeil te houden.

Dit is een habitatsysteem met wanden die kunnen worden aangepast afhankelijk van de diersoorten die we opvangen. De verschillende ruimten kunnen worden aangepast om een konijn, een woestijnrat of een hamster te huisvesten. Elk heeft zijn specifieke behoeften, afhankelijk van zijn levenswijze of grootte.

Het gebruik van ramen naar de open ruimtes toe, hygiënischer en beter aangepast aan de verschillende afmetingen van onze bewoners, leek ons een voor de hand liggende keuze. Zo vermijden we het gebruik van tralies.

De na te leven normen zijn specifiek voor elke soort en de modulaire ruimtes die we plannen voldoen aan de normen die momenteel door Leefmilieu Brussel worden geëist.

In deze ruimte zal het ook mogelijk zijn een verblijf af te bakenen waarin de dieren op hun eigen tempo kunnen rondlopen en contact kunnen leggen met hun toekomstige adoptanten.

Een ziekenboeg met een aparte quarantaineruimte, 6 kleine en 3 grote kennels, zal dit gedeelte vervolledigen en de opvang van knaagdieren en konijnen verbeteren met inachtneming van hun welzijn en de geldende normen.

 

Personeel, toezichthoudend personeel en onthaal van bezoekers

De belangrijkste zorg voor ons asiel is uiteraard om dieren in de meest optimale omstandigheden te kunnen opvangen, in afwachting van een adoptie. Een adoptie die we graag zo snel als mogelijk zien gebeuren.

Om ervoor te zorgen dat onze dierenartsen, verzorgers, ons onthaal en administratief personeel en onze vele vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen, was het essentieel om ook voor hun welzijn te zorgen en tegelijkertijd de geldende voorschriften te respecteren.

Daarom worden de “persoonlijke” gebouwen die momenteel verspreid zijn over de opvang, gegroepeerd in één gebouw. Er komen een rustruimte, kleedkamers, douches, sanitaire voorzieningen en twee wasruimtes, waarvan er één uitsluitend voor dierlijk linnengoed. Hier is namelijk appartuur vereist specifiek voor grote hoeveelheden dierlijk haar.

Al deze gebouwen zullen, net als vrijwel alle andere gebouwen van onze asielen, toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.

Zo zullen de specifieke lokalen voor onze dierenartsen (kantoren, spreekkamer, operatiekamer, hondeninfirmerie, enz.) en verzorgers (kantoor van de coördinator, briefingruimte voor de verzorgers, specifieke hokken, verzorgingsruimte, enz.) worden gegroepeerd in één gebouw. Dit gebouw is volledig gerenoveerd.

Deze regeling bevordert de verzorging van onze dieren, de communicatie tussen personeelsleden en de permanente monitoring van dieren die zich soms in meer precaire situaties bevinden of meer aandacht vereisen.

De tweede fase van  ons project volgt onmiddellijk op de renovatie van de ruimtes gewijd aan dieren. Deze  zal bestaan uit het ontwikkelen, transformeren en uitbreiden van de “administratieve” gebouwen in de onmiddellijke nabijheid van de Itterbeekselaan.

Een nieuwe ingang met een wachtruimte en een loket zal de toegang tot het gebouw beveiligen. Door een nieuwe, ruimere  lobby, met wachtruimte, kunnen bezoekers ons personeel op een rustige manier ontmoeten voordat ze het bezoek aan het asiel voortzetten.

De administratieve lokalen op het gelijkvloers en de bovenverdieping worden volledig gerenoveerd.

Er zal een lift voor de trap worden geplaatst zodat ook mensen met beperkte mobiliteit toegang hebben. Deze lift zal ook dienen om het overbrengen van apparatuur en voedsel van de opslagruimten van de kelder naar de verschillende vleugels van de dieren te vergemakkelijken.

Op de 1e verdieping  boven de ingang van het gebouw wordt een nieuwe polyvalente zaal gebouwd. Daar zullen we onze eenmalige evenementen organiseren, maar vooral ook  de vele groepen en klassen die een bezoekje aan het asiel brengen, te ontvangen.

Onze bezoekers zullen ook kunnen gebruik maken van een volledig herontwikkelde parking en we voorzien ook ruimtes voor bezoekers die gebruik maken van zachte mobiliteit.

 

Naar een energiezuinig gebouw?

Een energie efficiënt gebouw is een gebouw dat heel weinig energie verbruikt en zo min mogelijk broeikasgassen uitstoot.
Ons asiel zal worden gerenoveerd met materialen en constructieve principes die zorgen voor een efficiëntere isolatie, of het nu ter hoogte van de muren, het plafond of de vloer is.

De thermische isolatie van de gebouwen zal voornamelijk worden gedaan bij de administratieve, dierenartsen en personeelsgebouwen, evenals voor alle ruimtes gereserveerd voor katten.

Honden worden uiteraard niet vergeten. Er zal isolatie worden geplaatst in de gerenoveerde daken en op grond- en muurniveau  om meer comfort te garanderen voor de dieren. Er zal wel rekening mee gehouden worden dat de deuren van deze gebouwen regelmatig open zullen zijn.

De daken van alle gebouwen op de site zullen worden geïsoleerd, evenals de muren die, waar mogelijk, van buitenaf worden geïsoleerd of door binnenisolerende scheidingswanden.

Voor nieuwe gebouwen  worden wanden en plafonds behandeld om te voldoen aan de EPB-eisen (Energy Performance of Buildings).

Alle buitenschrijnwerk, kozijnen en deuren, zullen worden vervangen door thermisch hoogwaardige assemblages en zullen worden uitgerust met beglazing met verhoogde zonwering om oververhitting van sterk blootgestelde gevels te voorkomen.

Deze isolatiemaatregelen zijn niet de enige die zullen worden geïmplementeerd om te voldoen aan de huidige milieuvereisten en ook enigszins de kosten te beperken.

 • Groene daken: op alle platte daken van de site zullen planten worden gezet.
  Er zijn vele voordelen: zorgt voor waterdichtheid,  bescherming tegen UV-stralen, bescherming tegen weerelementen, bescherming tegen thermische schokken, vermindering van temperatuurschommelingen en vermindering van warmteverlies in de winter.
  Dit type bedekking maakt het ook mogelijk om een aanzienlijk  deel  van het regenwater  tijdelijk vast te houden om het openbare riool niet te overbelasten in geval van een storm en zo het risico op overstromingen te voorkomen.
 • Recuperatie van regenwater: de installatie van 8 regenwatertanks, van elk 10.000 liter, die zullen worden gebruikt om het gebouw schoon te maken, de dieren water te geven, voor de toiletten en wasruimtes of buitenplantages te besproeien. Deze tanks worden toegevoegd aan de tanks van 3.400 liter die in elk van de drie nieuwe dierenhuisjes op de weides van het asiel worden geplaatst. Hierdoor komt de totale regenwateropslagcapaciteit op meer dan 90 m³.
 • Onze ketel vervangen: De oude stookolieketels die dateerden van de bouw van het asiel, meer dan 40 jaar geleden, waren verouderd. De olietanks werden geneutraliseerd, de ketels ontmanteld.
  Het gebouw werd aangesloten op het gasnetwerk van de stad en er werden nieuwe  high-performance ketels geïnstalleerd.
  Alle sanitair warm water en verwarmingsleidingen worden vervangen en geïsoleerd om warmteverlies te minimaliseren.
 • Ventilatie van gebouwen: Alle gebouwen worden effectief geventileerd.
  Voor het bestaande administratieve gebouw en het gebouw van de dierenartsen wordt een luchtretoursysteem gecombineerd met zelfregulerende roosters in de nieuwe raamwerken. Voor de ruimtes voor de katten en knaagdieren, de nieuwe didactische ruimte en het personeelsgebouw worden systemen met dubbele stroom opgezet om het energieverbruik te beperken en tegelijkertijd gezonde lucht voor de dieren te garanderen. Ten slotte zullen de ruimtes van de honden worden uitgerust met een luchtafzuigmachine om op regelmatige tijdstippen de vernieuwing van de lucht in deze gebieden mogelijk te maken.
 • Zonnepanelen (fotovoltaïsch) : Om de energiebehoeften van ons asiel gedeeltelijk in evenwicht te brengen, in vergelijking met de uitbreiding ervan, zal alle verlichting van het LED-type zijn en zullen we een deel van de elektriciteitsproductie garanderen door 79 zonnepanelen te installeren op de daken die het meest blootgesteld zijn aan de zon.

 

Deze werkzaamheden zijn van essentieel belang om dieren in nood in de best mogelijke omstandigheden te kunnen blijven opvangen en huisvesten. Deze renovatiewerken hebben uiteraard een impact op ons budget.

We doen een warme oproep naar onze  leden en sympathisanten, alsook iedereen die ons wil helpen, om te storten op de volgende rekening, speciaal voor deze renovatiewerken geopend: BE70 0682 0258 4325.

Bedankt iedereen voor jullie hulp.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar tegen 45% vanaf 40 euro per jaar, bijvoorbeeld, een gift van 100€ kost u slechts 55€ na belastingaftrek. Zoals kleine beekjes, grote rivieren maken, zal elke gifte, zelfs de kleinste, ons in staat stellen ons ambitieuze renovatieproject te doen slagen.