Dierenrechten

Dierenwelzijn wordt opgenomen in onze Grondwet in 2024

Eind 2023 keurde de Senaat unaniem een herziening van de Belgische Grondwet goed waarin dieren als wezens met gevoel worden vastgelegd.

De tekst voegt de volgende woorden toe aan artikel 7bis van de Grondwet: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden dragen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten zorg voor de bescherming en het welzijn van dieren als wezens met gevoel”.

Tot nu toe voorzag alleen het Belgisch Burgerlijk Wetboek in de bescherming van dieren: sinds 2020 betekent de invoering van een categorie “wezens met gevoel” dat dieren niet langer als “eigendom” worden beschouwd.

De opname van dieren als wezens met gevoel in de Grondwet zal in principe zorgen voor een betere wettelijke bescherming van dieren en zal een impact hebben op gerechtelijke beslissingen in gevallen van mishandeling.

Na goedkeuring door de plenaire vergadering van de Senaat wordt de voorgestelde wijziging naar het Huis gestuurd, dat er op zijn beurt over moet stemmen. Dit moet gebeuren voor begin mei, omdat het parlement dan wordt ontbonden voor de verkiezingen op 9 juni.

In het Waalse Gewest hebben dieren hun eigen “welzijnscode” sinds 2019

Onze vereniging is aanwezig in het Waalse Gewest via onze Refuge in Doornik en onze Refuge du Marais, in Coutisse.

 

Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

1. Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering inzake de subsidiering van de gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten

1. Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

2. kb betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden

2. kb tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden 16072009 positieflijst zoogdieren

3. kb betreffende de identificatie en registratie van honden

ar 2014 – cirques