13 september is de Internationale Dag van het testament voor een goed doel.

Veeweyde is 100% afhankelijk van donaties, giften en legaten.

Ook u kunt in uw testament aan de dieren in onze opvangcentra denken en ons helpen onze missie voort te zetten om nog duizenden dieren in nood op te vangen, te verzorgen en op te vangen.

Om ons te helpen dit te doen, neem contact met ons op via e-mail op dons.legs@veeweyde.be of bel 02/527.10.50.