Onze post op social media van vorige week waarin een man zijn kat bij de ingang van ons asiel laat vallen en wegloopt, heeft onze gemeenschap doen reageren.

“Hij zette hem af bij een veilig asiel”

Natuurlijk moet deze meneer geweten hebben dat wij zijn kat zouden opnemen!Maar het is de anonimiteit van dit gebaar dat ons verdrietig maakt. Naar een asiel gaan om een dier achter te laten is een ongelukkige stap, we zien het elke dag, maar het is ook verantwoordelijk en respectvol tegenover het achtergelaten dier en tegenover ons team.

Waarom?

  • Omdat de persoon die ons zijn dier toevertrouwt ons essentiële informatie geeft over de gezondheid, het gedrag, de gewoontes, de voeding en de redenen voor het afstaan van het dier… en ons zijn gezondheidsdossier bezorgt.
  • Want hoe meer informatie we over hem hebben, hoe beter! Zo kunnen we adoptanten voor hem vinden die aan zijn behoeften kunnen voldoen.
  • Omdat het ook belangrijk is om te weten dat een anonieme verlating ons verplicht om het dier als “gevonden” te registreren. Voor elk gevonden dier is het verplicht om 15 dagen te wachten voordat het beschikbaar komt voor adoptie.
  • Omdat er ook een verplichte quarantaine is voor alle katten, maar deze quarantaineperiode kan worden verkort als we de gezondheids- en vaccinatiestatus van het dier kennen. Door uw dier bij het asiel aan te bieden, door het op uw naam af te geven, door ons al uw informatie te geven, kunnen wij deze quarantainefase verkorten en het dier dus sneller ter adoptie aanbieden.
  • Want een wilde verlating laat sporen na bij uw dier, dat gestrest is en niet weet wat hem te wachten staat. Zijn gezondheidstoestand kan snel verslechteren.
  • Omdat een verantwoorde en gecontroleerde adoptie in een asiel dus meer kansen biedt voor uw dier om zijn leven weer op te pakken.

Wij willen u eraan herinneren dat ons asiel open is en dat onze teams op afspraak aanwezig zijn om hulpbehoevende dieren op te vangen. We zijn er niet om te oordelen: we houden rekening met elke situatie en proberen de beste oplossingen te bieden.

Als ons asiel vol is en we uw dier niet kunnen opnemen, verwijzen we u door naar een ander asiel. Er wordt een vergoeding gevraagd aan de aanvrager om zijn dier op te nemen. Dit is een symbolisch bedrag, wetende dat wij het achtergelaten dier onder onze hoede nemen, en dit voor onbepaalde tijd. Tijdens zijn verblijf, waarvan wij hopen dat het zo kort mogelijk is, krijgt het verzorging, aandacht, voedsel, een mand, dekens, speelgoed en een team zorgt voor het dier totdat wij een thuis hebben gevonden.

Daarom wordt een symbolisch bedrag gevraagd aan de inleggers. Dit bedrag maakt het achterlaten van katten ook verantwoordelijker, hoewel het bepaalde duurdere kosten niet dekt, zoals de sterilisatie van katten, die nu verplicht is. Deze kosten worden gedeeltelijk doorberekend in de prijs van de adoptie.

  • Er zijn vele redenen om van uw huisdier te scheiden: een verandering van gezinssituatie of werk, allergieën die de kop opsteken, kosten die u niet meer kunt opbrengen, gedragsproblemen van uw huisdier die u niet meer aankunt…
  • Alvorens te berusten in het in de steek laten, kunnen oplossingen worden overwogen. Het scheiden van uw huisdier moet zorgvuldig worden overwogen, nadat alle andere opties zijn onderzocht.Als u gedragsproblemen bij uw huisdier constateert, aarzel dan niet om professionals te raadplegen voordat de situatie voor u onbeheersbaar wordt. Een dierenarts kan bepalen of het gedrag verband houdt met een gezondheidsprobleem bij uw huisdier. Als dat niet het geval is, kunnen kattengedragsdeskundigen of hondentrainers u helpen, zodat de relatie voor uw huisdier en voor u bevredigend kan zijn.
  • Ook als u een allergie heeft, kunt u uw arts of een allergoloog raadplegen. Veel mensen leven met dieren ook al zijn ze er allergisch voor!
  • Tot slot kunnen we nooit genoeg zeggen dat het adopteren van een dier zorgvuldig moet worden afgewogen, ongeacht het ras en de soort. Een dier adopteren is meer dan een plezier, het is een verantwoordelijkheid en een verbintenis op lange termijn! Het is belangrijk om u vóór de adoptie te informeren over verschillende criteria, om er zeker van te zijn dat u daaraan kunt voldoen. De behoeften van de diersoort, het budget (voeding, onderhoud, veterinaire zorgen, spelletjes…), de tijd die u eraan kunt besteden… zijn allemaal aspecten waarmee u rekening moet houden voordat u aan een adoptie begint. Ons adoptieproces in het asiel biedt ruimte voor deze overweging, aangezien we met sommige dieren drie tot vier ontmoetingen nodig hebben voordat we ze daadwerkelijk kunnen adopteren.