Ik wil jullie uit naam van alle medewerkers van het asiel Veeweyde bedanken. Dankzij jullie vrijgevigheid kunnen we de nodige zorg verlenen aan onze dieren. Hierdoor kunnen we ook projecten opstarten die als doel hebben onze infrastructuur te verbeteren en te moderniseren. Met het eindejaar in zicht, wil ik dan ook u en uw dierbaren een gelukkig nieuwjaar 2023 wensen.

Ons enthousiasme is nog steeds groot en onze projecten talrijk. Toch wordt ook onze organisatie, zoals alle huishoudens in ons land, geconfronteerd met de stijging van de energiekosten en de prijzen van vele voorraden. Dit heeft zeker een impact op onze begroting, waar al heel veel uitgaven voor  infrastructuurkosten gepland zijn.

Elke gift, klein of groot, is dan ook zeker welkom om onze werking te blijven garanderen.

Naast het verbeteren en moderniseren van onze infrastructuur, blijven we de strijd aangaan tegen dierenmishandeling. Eén fenomeen verontwaardigt ons in het bijzonder: namelijk het recidivisme.

Mensen die dankzij straffeloosheid opnieuw en opnieuw dieren mishandelen. Het kan niet meer zijn dat asielen regelmatig verwaarloosde of mishandelde dieren bij ‘bekenden’ moeten gaan ophalen. Onze organisatie heeft beslist om al het mogelijke te doen om recidivisten verantwoordelijk te stellen voor hun daden. Veeweyde weigert zich zomaar neer te leggen bij de straffeloosheid van recidivisten en zal niet wachten op wijzingen in wetgeving om met alle beschikbare middelen op te treden tegen degenen die, door wreedheid, roekeloosheid of nalatigheid, ongerechtvaardigd lijden toedienen aan hun dieren.

Ondanks de uitdagingen die ons dit jaar en volgend jaar nog wachten, is Veeweyde vast van plan om met jullie steun in 2023 acties en zaken in beweging te zetten ten voordele van de dieren.

Tot slot sturen we ook nog onze beste wensen naar onze zustervereniging, de Koninklijke Belgische Liga voor de Bescherming van Vogels. Zij traden recent ook toe tot het clubje van verenigingen die 100 jaar oud zijn. We willen voor deze gelegenheid ook nog even onze gemeenschappelijke acties ten gunste van de dieren onder de aandacht brengen. We twijfelen er dan ook niet aan dat we in de toekomst nog vaak zullen samen werken.

Gaëtan Van Goidsenhoven

Voorzitter van Veeweyde