Vanaf 1 juli 2022, moet je in Wallonië een vergunning kunnen voorleggen om een dier te adopteren.

Dit geldt ook voor ons asiel in Doornik. Zij passen deze nieuwe richtlijn toe bij aanvragen voor adoptie.

Walen die een nieuw huisdier willen adopteren, moeten dit document nu voorleggen aan dierenwinkels, asielen en commerciële fokkers. Dit document kan verkregen worden bij de gemeente/stad waar ze wonen. Uit dit document moet blijken dat hen het recht niet werd ontnomen om een dier te houden.

Dit document geeft ons de zekerheid dat de kandidaat-adoptant een huisdier mag adopteren en hebben en dat hij/zij niet is veroordeeld voor dierenmishandeling.

Dit geldt voorlopig alleen in Wallonië. In Vlaanderen of Brussel is dit niet het geval, al werkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel wel aan een Brusselse codex voor het Dierenwelzijn.  

Het doel is tweeledig: vermijden van impulsaankopen en herhaling van misbruik voorkomen.

De rol van asielen? Controleer of alles in orde is, hou een register bij en bewaar de gegevens vijf jaar.

Iemand die veroordeeld is, kan zijn vrouw niet beletten een dier te kopen, maar als daarna zou blijken dat mevrouw bijvoorbeeld  haar man heeft geholpen om een dier aan te schaffen, zijn er gevolgen. Niet alleen haar man zal worden veroordeeld voor recidive, maar zij zal veroordeeld worden voor medeplichtigheid. Boetes voor de koper kunnen oplopen tot 100.000 EURO en voor de verkoper tot 1 miljoen EURO”, waarschuwde het Waalse Gewest als reactie op eventuele pogingen om het systeem te omzeilen.

Ter herinnering, sinds 2019 werd bij 37 mensen het recht om een huisdier te houden ontnomen.

Er is een overgangsperiode waarbij mensen tot september de tijd hebben om zich administratief in orde te brengen.

Informatiefiche

Waar kan ik de vergunning aanvragen?

De vergunning moet worden opgehaald in jouw gemeente, bij de dienst bevolking.  
In sommige gemeenten kan het zijn dat je moet betalen voor de vergunning.

Voor welk dier heb ik de vergunning nodig?

Voor alle huisdieren. Het gaat om alle rassen van honden, katten, paarden (in het kader van hobby), vogels, hamsters, muizen, kippen (in het kader van hobby), konijnen, fretten, geiten, schildpadden, reptielen, NGD’s en ook … goudvissen!

Wat als je niet in het Waals Gewest woont?

Wie niet in het zuiden van ons land woont, maar wel een dier in die regio wil adopteren, moet via het e-mailadres  fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be een formulier invullen bij de Waalse overheidsdienst.

Waarom dit document?

Impulsieve aankopen vermijden en voorkomen van herhaling van misbruik

Opgelet! Dit document is slechts 30 dagen geldig vanaf de datum van afhaling bij de gemeente/stad.