We hadden allemaal gehoopt dat 2021 de terugkeer naar de vrijheid zou betekenen. Jammer genoeg zijn we nog niet helemaal verlost van de ongemakken die de coronacrisis met zich meebrengt. We voelen de impact nog altijd in het dagelijks leven.

Voor onze organisatie betekende 2021 dat de slechte gewoonte om dieren achter te laten zich opnieuw manifesteerde. De mogelijkheid om weer te reizen, leek niet de ideale formule wanneer men een dier had aangeschaft tijdens de lockdown. De terugkeer naar het nieuwe normaal had tot gevolg dat het aantal achtergelaten dieren opnieuw sterk steeg, in het bijzonder in de afgelopen zomer.

Tegelijkertijd vonden de renovatiewerken in ons asiel plaats om de gebouwen te moderniseren zodat onze dieren er in nog betere omstandigheden kunnen verblijven.

We wensen jullie prettige eindejaarsfeesten en vragen om aan onze honden, katten, NGD’s, ezels en paarden te denken zodat ook zij een warm eindejaar tegemoet gaan. Elke gift is waardevol en draagt bij tot een betere wereld voor onze dieren.

We willen jullie alvast van harte bedanken!

Gaëtan Van Goidsenhoven, Voorzitter