Vijf speelruimtes worden nu op het landschap ingericht om honden de kans te geven zich in veilige en aangepaste weiden te ontspannen. Deze parken voor honden zullen als wandel-, speel- en leerruimtes bieden

Deze eerste inrichtingen hebben een grote invloed op ons budget We maken opnieuw beroep op jullie om ons te helpen om dit groot project uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om dieren in nood te kunnen blijven ontvangen en onderdak bieden in de beste omstandigheden

We nodigen onze leden en sympathisanten evenals iedereen die ons wenst te helpen uit om giften te schenken op volgend rekeningnummer, speciaal aangemaakt voor deze werkzaamheden: BE70 0682 0258 4325.

Bedankt voor uw hulp.

De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.