Deze dieren komen bij ons terecht via dierenwinkels, advertenties of via buitenlandse beurzen en illegale handel. De NGD blijven fascineren, ondanks de vele waarschuwingen van dierenrechtenorganisaties.
Volgens de Werelddouaneorganisatie gaat de illegale handel in deze diersoorten dezelfde weg op als de wapenhandel en drughandel.


NGD, wat is dat nu precies?

De nieuwe gezelschapsdieren, NGD, behoren tot een andere diersoort dan honden en katten. Ze worden door de mens gehouden met als doel er gezelschapsdieren van te maken.

Zo worden bijvoorbeeld reptielen (hagedissen, slangen, schildpadden, …), amfibieën of geleedpotigen (insecten, schaaldieren, spinnen, …) beschouwd als NGD’s. Fretten, konijnen en hamsters worden ook beschouwd als NGD’s, hoewel deze vandaag wel helemaal geïntegreerd zijn binnen het gezin.


Waarom een exotisch dier als huisdier houden?

Er zijn verschillende redenen waarom sommige mensen dit type dier als huisdier willen houden. Zo worden ze op slag verliefd in de dierenwinkel, ze willen origineel uit de hoek komen, het exotische karakter trekt hen aan of ze zijn helemaal gefascineerd door deze dieren.

Maar het houden van illegale of beschermde diersoorten wordt steeds meer en meer bestraft door de wet. Wat uiteraard een goede zaak is als men deze dieren beter wil beschermen.

Gebrek aan informatie en opleiding vormen een gevaar voor het dier, maar ook voor de mens. De situatie van de NGD’s met exotische oorsprong moet verbeterd worden. Deze dieren moeten beschermd worden en hun welzijn verbeterd.


De populariteit van NGD’s stijgt in België : éen Belg op zes bezit er één

De dierenartsen in onze hoofstad stellen ook vast dat heel wat Brusselaars de afgelopen jaren een reptiel als huisdier hielden. Ook in Wallonië schat men het aantal eigenaars van NGD in 2019 op ongeveer 250 000.
Men schat dat één Belg op zes een NGD huisvest!


Deze nieuwe gezelschapsdieren van exotische oorsprong zijn dus steeds meer aanwezig bij ons. Dit brengt ook de nodige gebreken problemen met zich mee.

Deze zijn talrijk :

  • Vaak ontbreekt de link tussen de eigenaar en het NGD in geval van verlies, achterlaten of diefstal van het dier;

  • Het is ook best moeilijk om de herkomst van de dieren die verkocht worden in dierenwinkels of via het internet na te gaan;

  • Het gebrek aan controle van de voorwaarden waaraan men moet voldoen om een NGD te houden;

  • Deze dieren hebben het ook heel moeilijk om zich te verdedigen tegen andere diersoorten eenmaal ze terug in de natuur worden uitgezet;

  • Een verklaring van bezit, het ontbreken of het achteraf bezorgen van een goedkeuring zijn een ook voorbeeld, deze certificaten moeten eigenlijk tot de voorwaarden bij de verkoop horen.

  • Er is een hoge kost verbonden aan het conform zijn met de wetgeving: dit houdt de mens niet tegen bij zijn aankoop van exotische dieren, maar wel bij het naleven van de wetgeving.

  • De complexe informatie rond diezelfde wetgeving, de nodige vergunningen, de voorwaarden voor het houden van NGD’s …
    Wanneer dit alles beter gekend zou zijn, zou dit ook al kunnen bijdragen tot het verminderen van impulsaankopen !

Noteer hier ook zeker maar de verschillen tussen de positieve lijsten opgesteld door de gewesten. Zo is er ook de juridische onduidelijkheid rond de bijlagen van de CITES in combinatie met het doolhof van wetten en decreten die ervoor gezorgd hebben dat er weinig geweten is rond zowel exotische en niet-beschermde diersoorten op Belgisch grondgebied. 

De Brusselse regering heeft een lijst met 422 reptielen die als huisdier mogen gehouden worden, goedgekeurd : 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden.

Het Brussels Gewest heeft dit jaar beslist om een wetgeving rond toegestane reptielsoorten uit te werken. Zo wil men het houden van deze nieuwe gezelschapsdieren beter omkaderen door een positieve lijst op te stellen. Het aantal dieren in dierenwinkels en speciaalzaken wordt zo beperkt. Op deze manier wil men ook de toegang ertoe beperken voor de beginnende amateurs.

Deze positieve lijst bevat in totaal 422 diersoorten (249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden). Eén van de criteria waarmee rekening werd gehouden bij het opstellen van deze lijst is of het gemakkelijk is om een dergelijk dier te houden. Raak je makkelijk aan voedsel, de grootte van het dier, de kwetsbaarheid van de soort of ook het gevaar voor de mens. Zo is licht een belangrijk element voor het welzijn van sommige reptielen. Het terrarium moet voldoende verlicht worden, aangepast aan de noden van het dier. Ventilatie, voeding, water zijn ook aandachtspunten waarmee men rekening heeft gehouden.

Vlaanderen had al nagedacht over het probleem en een lijst met 422 toegestane reptielen opgesteld. Het Brussels Gewest heeft deze lijst overgenomen. Ondertussen lijkt ook Wallonië dezelfde weg op te gaan.

Wat is CITES ?

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen landen, waarin afspraken gemaakt zijn over de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Dit wordt ook wel de Washington convention genoemd, ondertekend op 3 maart 1973 in Washington.    

Doel

CITES moet er op toezien dat de internationale handel in diersoorten, ingedeeld in bijlagen, alsook de delen en producten ervan geen schade toebrengt aan het behoud van de biodiversiteit. Het is gebaseerd op duurzaam gebruik van wilde diersoorten.

Daarom heeft CITES een juridisch kader en een aantal procedures vastgelegd zodat wilde diersoorten die deel uitmaken van de internationale handel niet uitgebuit worden.
CITES werkt regelmatig de gegevens met betrekking tot de internationale handel van beschermde diersoorten bij.

183 landen hebben de overeenkomst in 2016 ondertekend en bekrachtigd.

34.000 dier- en plantensoorten zijn onderverdeeld in drie bijlagen, I, II en III, dit in functie van de ernst van het risico dat de internationale handel met zich meebrengt. CITES wil dit risico beperken door de internationale bewegingen te beperken, of deze nu commercieel zijn of niet. Voor deze diersoorten moet u ook over een vergunning of certificaat beschikken om deze wettelijk te kunnen bezitten. Dit moet overeenstemmen met de duurzaamheid van de betrokken diersoort.

En wat met de Europese Unie? De lidstaten van de EU passen wel regels toe die ervoor zorgen dat de overeenkomst  op het EU grondgebied op een harmonieuze wijze wordt toegepast.

Meer info vindt u via onderstaande link (deze documenten bestaan enkel in het Frans en Engels) : https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/KH7707262ENC.pdf

https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/KH7707262FRC.pdf