Hartelijk dank voor jullie spontane hulp in deze moeilijke periode maar momenteel zijn we echter niet in de mogelijkheid om jullie te onthalen en te begeleiden zoals het hoort.

De gezondheidscrisis die ons in zijn greep houdt, brengt ook een aantal belangrijke en cruciale veiligheidsmaatregelen met zich mee. Door deze maatregelen beschermen we onze medewerkers. Deze zijn uiteraard essentieel in de opvang van onze dieren. Daarom beperken we de toegang van externen tot ons asiel tot een strikt minimum.

We hopen spoedig een oproep tot vrijwilligers te kunnen lanceren wanneer de gezondheidscrisis voorbij is.

Nogmaals bedankt.

Team Veeweyde