Geachte Mevrouw, geachte heer,

Beste vrienden van de KMDB Veeweyde,

In november 2019, bracht onze VZW u ter kennis dat belangrijke werkzaamheden zouden worden uitgevoerd in ons opvangcentrum om ons toe te laten om opnieuw in de voorhoede te zijn inzake het respect van het dierenwelzijn : nieuwe ruimtes voor de katten, vergroting van de ruimtes, aanleg van een nieuw gebouw voor de honden, enz.

Te dien einde, lieten wij u weten dat een budget van niet minder dan 2 miljoen 800 duizend euro wordt vrijgemaakt. Dit budget kan worden besteed dankzij uw donaties, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Om onze VZW toe te laten om de dieren in de beste condities te verwelkomen, dient het opvangcentrum voormelde werken thans uit te voeren.

Gedurende deze periode, zullen wij TIJDELIJK de verwelkoming van nieuwe honden of katten niet kunnen garanderen. Wij blijven uiteraard wel te uwer beschikking om informatie te verschaffen en, desgevallend, u te helpen om de dieren naar een ander opvangcentrum door te verwijzen.

Wij bevestigen uiteraard dat wij steeds ter beschikking blijven om, o.a. het opvangcentrum te laten bezoeken en vooral om de dieren te laten adopteren die reeds werden toegelaten en onder onze hoede verblijven.

Wij stellen alles in het werk om voormelde werkzaamheden zo spoedig en zo efficiënt mogelijk uit te voeren, en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van deze werkzaamheden.

Onze VZW blijft zich uiteraard inzetten voor de bescherming en het welzijn van alle dieren, zoals zij dit sedert 1908 doet.

Met de meeste hoogachting,

Het team van de KMDB Veeweyde