Hoe ons steunen ? Door lid te worden !

Als u lid bent, ontvangt u het driemaandelikse tijdschrift dat u op de hoogte van de activiteiten van onze 4 dierenasielen.

Bij Veeweyde hebben we 700 asieldieren die grote hoeveelheden nodig hebben. En we worden niet gesubsidieerd door de staat. Alles wat we hebben komt van onze leden die met hun lidgeld en giften ons een budget bezorgen en die met hun nalatenchappen ons toelaten onze activiteiten te ontplooien.

Zonder u zouden we dat alles nooit kunnen verwezenlijken.