Ons dierenasiel in de Itterbeeklaan in Anderlecht, dat in 1982 gebouwd werd, wordt tegen 2021 in een nieuw jasje gestoken!

Een nieuwe toekomst profileert zich voor ons dierenasiel Veeweyde-Brussel. Dit dierenasiel werd 40 jaar geleden gebouwd en werd in de jaren 80 beschouwd als hypermodern, met veel ruimte en comfort voor de achtergelaten dieren, zoals geen enkel ander dierenasiel in België dit had gekund, met een opvangcapaciteit van 120 honden en 120 katten, zonder rekening te houden met de weidedieren aan wie we eveneens onderdak bieden op dit terrein van meer dan 1 hectare bestaande uit weilanden en veel groen. Een unieke geografische locatie in Brussel!

De voorbije decennia hebben we spijtig genoeg moeten vaststellen dat onze installaties beetje bij beetje steeds meer verouderd werden. Sinds enkele jaren vermenigvuldigen we allerhande herstellingen.

Onze Voorzitter, die bijgestaan wordt door de raad van bestuur van onze KMDB, heeft beslist om aan ons dierenasiel het toenmalige prestige terug te geven door de uitvoering van belangrijke werken om onze installaties te vernieuwen en te vergroten om zo katten en honden in optimale condities verder te kunnen opvangen.

Een ambitieus project

Ons gemoderniseerde dierenasiel zal eveneens voldoen aan de nieuwe normen die opgelegd worden door de Brusselse regio voor alle dierenasielen zoals het onze en die betrekking hebben op de vergunningsvoorwaarden. Deze nieuwe normen gaan van kracht op 1 januari 2021.

We zullen de verantwoordelijk blijven nemen wat betreft de dagelijkse opvang van 300 dieren, op een totale te vernieuwen oppervlakte van 5.240 m².

Het Ministerie van Dierenwelzijn heeft ons nadrukkelijk gevraagd « om alle nieuwe katten die toekomen in een dierenasiel, op een individuele manier in quarantaine te houden gedurende een periode van 10 dagen. Een groepsquarantaine wordt enkel toegelaten indien de katten dezelfde afkomst hebben en indien ze op dezelfde dag toekomen in het dierenasiel. Iedere in quarantaine plaatsing van meer dan 10 dagen moet per contract door een dierenarts worden geregistreerd met vermelding van de medische reden en de voorziene duur. De zieke dieren moeten opgevangen worden in een ruimte apart van deze van de dieren die reeds in quarantaine werden geplaatst bij hun aankomst. »

Het doel is om hen de best mogelijke zorgen te verschaffen om zo de duur van hun verblijf in het dierenasiel te beperken.

De toekomstige werken zullen in twee verschillende fases uitgevoerd worden:

De eerste fase houdt in om een nieuwe vleugel voor honden te bouwen aan de achterkant van ons dierenasiel. De bestaande vleugels zullen op hun beurt volledig vernieuwd worden, ieder hondenhok zal moeten vergroot worden. In totaal zullen we dagelijks verantwoordelijk zijn voor 100 honden, of ze nu adopteerbaar zijn, gevonden werden of in beslag genomen werden, en ze zullen dus genieten van een beter comfort in 56 heringerichte hondenhokken.

De huidige katterij zal op haar beurt volledig verbouwd worden om er een nieuwe katterij van 290 m² in te richten voor de in quarantaine plaatsing van de nieuwe katten die toekomen. We zullen 32 individuele ruimtes inrichten, met een opvangcapaciteit van 64 katten die kunnen opgenomen worden ter observatie en verzorgd worden door onze teams. Deze verzorgingszones zullen natuurlijk met specifieke materialen gerealiseerd worden. De lokalen zullen volledig steriel zijn om een maximumaantal ziektes te voorkomen.

Voor de adopteerbare katten, zal er eveneens een nieuwe katterij ingericht worden in de bestaande lokalen. Voor hen zullen er 5 parcours op 175 m² gebouwd worden, met een ontmoetingslokaal en een vaste openluchtvolière die in verbinding staat met de kattenparcours om hen zo toe te laten om in alle veiligheid te genieten van de buitenlucht.  
Ieder kattenparcours zal tussen 10 en 15 katten kunnen opvangen, hetzij een zestigtal katten in totaal, die onmiddellijk kunnen geadopteerd worden. Ze zullen zichtbaar zijn achter een groot raam en zullen in contact kunnen komen met de potentiële adopteerders enkel indien deze laatsten zeker zijn van hun keuze. We maken er inderdaad een erezaak van om hen niet constant bloot te stellen aan stressbronnen die hen zouden kunnen verwarren. Laat ons niet vergeten dat een dierenasiel zijn naam goed draagt en dat de dieren die er verblijven, heel vaak een chaotisch parcours achter zich hebben.

De dierenverzorgers verheugen zich op de komst van de nieuwe lokalen: kleedkamers, sanitaire voorzieningen, refter.

De tweede fase, die minder dringend is, zal bestaan in het inrichten van een nieuwe ingang, een nieuwe ontvangsthall met een wachtruimte, evenals een nieuwe polyvalente zaal op de 1e verdieping voor de organisatie van onze gerichte evenementen, waaronder het bezoek van scholen aan het dierenasiel.
Onze bezoekers zullen eveneens kunnen genieten van een nieuwe, vergrote parking en een overdekte parking voor fietsen.

Buiten werden eveneens nieuwe ontspanningsruimtes ingericht voor onze vrijwillige wandelaars, alsook om aan de potentiële adopteerders toe te staan om het eerste contact te leggen met hun nieuwe maatje.

We zullen u uiteraard informeren over de vooruitgang van de werken in 2020 en het leggen van de eerste steen in aanwezigheid van onze leden en onze donoren.

Steun ons : BE70 0682 0258 4325

Een oproep voor donaties om ons te helpen!

De werken die we wensen uit te voeren in het dierenasiel Veeweyde-Brussel kosten veel geld.

Voor de eerste fase van de renovatiewerken, die het meest dringend is, moeten we bijna 1,5 miljoen euro vrijmaken. Een dergelijke som inzamelen brengt ons ernstig in de problemen voor de komende jaren.

We benadrukken het feit dat deze werken absoluut noodzakelijk zijn om de dieren in nood, in de best mogelijke omstandigheden, verder te kunnen opvangen en onderdak te bieden. Voor hen willen we een veilige, gesaneerde en gemoderniseerde plek, die voldoet aan de normen opgelegd door de dienst van het dierenwelzijn.

We nodigen onze leden en sympathisanten, alsmede al diegenen die ons graag zouden helpen, uit om hun donaties te storten op volgend rekeningnummer, speciaal geopend voor deze werken.

Bedankt iedereen voor jullie hulp.
 
De donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar.