De gemeente Ukkel kent een premie toe aan de inwoners die een huisdier adopteren. Het doel? Het werk van dierenasielen verlichten.  
Het bedrag van de premie bedraagt 50% van de adoptieprijs, dit tot maximum van 200 €.


“Het doel is om het belang aan te tonen van adoptie, de noodsituatie boven het commerciële “, legt Maëlle De Brouwer, schepen van Dierenwelzijn in Ukkel, uit in La Dernière Heure. 

Concreet betekent dit dat de aanvraag voor de premie bij de gemeente moet ingediend worden binnen de zes maanden vanaf de datum vermeld in het adoptiecontract. De personen die bijvoorbeeld op 1 februari 2019 een dier geadopteerd hebben, kunnen hun dossier indienen tot 1 augustus, met terugwerkende kracht.