Wij hebben al meermaals in de periode tussen juni en augustus het altijd terugkerende probleem van achtergelaten honden, katten en konijnen in ons asiel aangekaart.

De ene na de andere tijdens de vakantie uittocht begin juli en begin augustus. Sommige dagen vingen we tot 15 dieren op, soms zelfs meer.

De week voorafgaand aan 21 juli merken we een sterke stijging van het aantal achtergelaten katten op. Deze worden naar ons asiel gebracht omwille van vertrek naar het buitenland en vertrek op vakantie, zelfs door de eigenaars.

Zoals elk jaar worden er in de maand mei heel wat katjes geboren.

In de vakantieperiode worden er veel van hen dan ook achtergelaten.
Wij benadrukken dat geen enkele van deze katten gechipt noch gesteriliseerd waren, ondanks de wettelijke bepalingen opgelegd door de regio Brussel sinds november 2017. Ook de vaccinaties waren niet in orde, bij weinigen was hun boekje in orde.

Deze kosten worden volledig door ons asiel gedragen.

Dan moet je weten dat katten die nooit gevaccineerd werden ook niet onmiddellijk ter adoptie kunnen worden aangeboden. Zij worden gedurende een aantal weken in quarantaine gehouden om de nodige zorgen te krijgen.

« Om dit fenomeen aan te pakken is het niet voldoende om wetten op te stellen. We moeten de mensen informeren en sensibiliseren.  Bovendien moeten diegenen die aan hun plicht ten opzichte van hun kat(ten) verzaken, gecontroleerd en gestraft worden. We hebben nog heel wat werk voor de boeg”, benadrukt onze voorzitter Gaëtan Van Goidsenhoven.