Onze te sponsoren honden

Word peetvader of meter van een van onze honden

Peter of meter van een hond worden: een sterke relatie met uw beschermeling opbouwen

Cheops, Paco, Bosco, Stellar en Lola zijn “langdurige” honden van ons asiel. Ze verblijven al lang bij ons. Sinds twee jaar voor sommigen en meer dan een jaar voor anderen. Ze werden in beslag genomen, bij ons gebracht voor verschillende redenen of nog verloren gevonden en nooit gevraagd. Ze hebben een chaotisch verleden achter hen dat zich in een sterk karakter uit.

Ze adopteren betekent dat de nieuwe eigenaar zich in een nieuw avontuur stort dat tijd, geduld en ervaring vraagt. Soms vereist het ook een grote verandering in de leefgewoontes van diegene die ervoor zal kiezen de hond een tweede leven zal bieden.

Ze adopteren vraagt dan dus meer tijd dan voor de andere honden. Daarom zoeken we hen peters of meters.

Waarom peter of meter van een dier worden?
Het peterschap is bestemd voor iedereen die een dier niet kan adopteren maar die toch zich wil inzetten en onze vereniging financieel wil helpen ter hoogte van 50€ per maand.

Het peterschap is een gift dat maandelijks een reeks van de kosten dekt zoals de opvang, het voedsel en de verzorging van een dier in het asiel.

Maar het gaat vooral om een sterke actie doen door uw petekind een tot twee keer per maand te komen bezoeken: hem leren kennen door georganiseerde speelsessies in het asiel, hem geschenken geven om zijn dagelijks leven beter te maken zoals kauwbenen, speelgoed, een nieuw mand, dekens, … En over hem praten in uw omgeving.
Om organisatorische redenen zullen we met u uw bezoeken aan het asiel plannen om de hond waarvoor u een peterschap aangaat uit te laten. De bezoeken gebeuren één keer per maand.

We bieden u ook de mogelijkheid nieuws van hem te krijgen indien u ver weg bent. Dit gebeurt via een nieuwsbrief aangevuld met foto’s en video’s die twee keer per maand gestuurd wordt.

Ja, ik wens peter/meter worden!

Hoe doe ik dat?

Kies gewoon uw petekind tussen de vijf hierboven genoemde honden en stort het bedrag van 50 euro per maand aan het asiel op het rekeningnummer BE16 0000 1240 4074 met de vermelding “peterschap + de naam van uw petekind”.

Het peterschap eindigt wanneer uw lieveling een nieuw huis gevonden heeft. We zullen u direct deze goede nieuws meedelen!

Bosco: gesponsorde !
  • Ras : Gekruist amerikaanse stafford
  • Leeftijd : 7 jaar oud
  • Geslacht : Reu