Een beetje geschiedenis

De K.M.D.B. Veeweyde

De maatschappij tegen de wreedheid jegens dieren, kortweg Veeweyde, werd opgericht in 1908 door Jules Ruhl, doctor in de wetenschappen. Hij wijdde al zijn kennis, tijd en geld – uiteindelijk kostte het hem het leven – aan de strijd tegen de wreedheid van mensen waarvan dieren het slachtoffer waren (en vaak nog steeds zijn).

Zijn doel is nog steeds dat van onze Vereniging en kan kort en krachtig als volgt worden samengevat: alle dieren overal in alle omstandigheden vrijwaren van elke vorm van lijden.

Met zijn eigen middelen liet Jules Ruhl opvangcentra inrichten voor dieren in nood in zijn geboortestad Verviers maar ook in Luik, Namen, Dinant, Charleroi, Bergen, La Louvière, Oostende, Leuven en Brussel … In Brussel was het opvangcentrum in de Veeweidestraat goed bekend bij de inwoners van de stad: de opvangdienst bleef continu open sinds zijn oprichting.

De plaats waar onze Vereniging zich vestigde, werd in het verleden gebruikt als pachtgrond, vandaar de benaming ‘Veeweyde’. Al snel verwierf onze Vereniging bekendheid onder die plaatsnaam. In diezelfde tijd richtte Jules Ruhl een ambulante dienst op die dieren bij mensen thuis kon ophalen.

Onvermoeibaar richtte Jules Ruhl het tijdschrift ‘Onze beste vrienden’ op met artikels over de toestand en de vooruitgang in het lot van de dieren. Hij stond alleen in voor de redactie van alle artikels!

In de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog kreeg hij tegenwind van mensen die het grootst mogelijke rendement uit dieren wilden halen voor het trekken van hun karren en wagens, om nog maar te zwijgen van het lot van de paarden die werden ingezet in de steenkoolmijnen.

In maart 1929 behaalt hij een schitterende overwinning: de eerste wet op de dierenbescherming, waarvan hij zelf de tekst had geschreven, is een feit.

Gedurende 28 jaar liep hij voorop in de bescherming van dieren in België, tot die fatale dag in december 1936. Op de laatste dag van het jaar komt hij om het leven bij een ongeluk in het Brusselse Zuidstation. Hij werd 72 jaar.

Enkele data om te onthouden