Enkele data om te onthouden

KMDB Veeweyde ontwikkelde zich snel dankzij de steun van verschillende prominenten, waaronder ook Koning Leopold I.

 • In 1929 wordt de eerste wet op de Dierenbescherming afgekondigd. De grondbeginselen werden uitgewerkt door Jules Ruhl, die er de nodige steun voor ontving dankzij zijn talrijke politieke vrienden.
 • 1936 is een jaar van rouw: Jules Ruhl vindt de dood bij een ongeluk in het Brusselse Zuidstation toen hij een paardentransport naar Parijs controleerde.
 • In 1943 wordt de Code de la Protection des Animaux gepubliceerd, door Charles-Edmond Delfas, secretaris-generaal van de Vereniging. Het is een diepgaande studie van alle wettelijke bepalingen. De verspreiding in beide landstalen werd grotendeels verzekerd met de hulp van alle rijkswachtbrigades van het land.
 • In 1946 fuseert Veeweyde met de Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming en de Internationale Liga tegen Vivisectie. Die bewegingen, die blijk gaven van belangeloosheid, realisme en efficiëntie, aanvaardden hun plaats te midden van de krachtigste en meest doeltreffende onder hen.
 • In 1977 wordt de laatste rustplaats voor kleine dieren in Rosières geopend. Datzelfde jaar, onder impuls van voormalig Veeweyde-voorzitter Edmond Bajart, verenigen elf organisaties zich onder de vlag van de Nationale Vereniging voor Dierenbescherming (NAVED).
 • In 2001 wordt de heer Roger Arnhem voorzitter van Veeweyde tot zijn overlijden in april 2006. Roger Arnhem was een zwaargewicht van de dierenbescherming. Hij richtte in 1964 het Coördinatiecomité voor de Bescherming van de Vogels (CCBV) op en was tevens voorzitter van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) van 1976 tot 2003.
 • In mei 2006 aanvaardde eresenator Roland Gillet het voorzittershap van de vereniging, ondanks zijn vele andere activiteiten.
  Samen met zijn voorganger, Roger Arnhem, streed hij voor de afschaffing van de vogelvangst. Hij trok telkens opnieuw ten strijde voor de dieren, wat uiteindelijk resulteerde in de Wet op de Dierenbescherming van 14 augustus 1986, een wet die hij overigens grotendeels zelf had opgesteld. Daarnaast was hij lid van verschillende dierenbeschermingsorganisaties.
  Roland Gillet overleed op 8 juli 2008.
 • Het voorzitterschap werd sindsdien toevertrouwd aan dhr. Georges Potelle tot 2018.
 • Het Brusselse parlementslid en gemeenteraadslid van Anderlecht en oud-burgemeester, Gaëtan Van Goidsenhoven, is sinds eind december 2018 voorzitter van Veeweyde. Zijn wil is om onze vereniging te moderniseren zodat ze een centrale rol kan blijven spelen in de strijd voor de dieren.