Het redden, huisvesten en dringend verzorgen van dieren in een vergevorderde staat van uitputting, besmet met luizen, uitgeput door infecties en onder afschuwelijke levensomstandigheden… Het Marais-opvangcentrum is momenteel verzadigd, met het aantal geredde paarden dat 140 heeft bereikt, zo talrijk zijn de inbeslagnames in de afgelopen weken.

Armoede, depressie, drugsverslaving of alcoholisme zijn de oorzaken van verwaarlozing, maar we constateren ook een gebrek aan middelen en financiële kwetsbaarheid die verder wordt verergerd door de kosten van levensonderhoud.

Een ondraaglijk tempo

De dierenartsinspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn van het Waals Gewest (UBEAW), gealarmeerd door klachten, voeren deze inbeslagnames uit en waarschuwen de opvangcentra om de mishandelde dieren te verdelen onder de opvangcentra die klaar staan om hun oproep te beantwoorden.

De UBEAW, via het Waals Gewest, betaalt ons 300 euro per in beslag genomen dier zodra het veterinair rapport is opgesteld. Maar dit bedrag stelt ons alleen in staat om de eerste dierenartsafspraken en de meest dringende zorg te regelen.

Maar voor de dieren die er het slechtst aan toe zijn en die langdurige behandeling en nauwgezette opvolging nodig hebben, kunnen we tot 1000 euro uitgeven voordat ze volledig hersteld zijn en uit de problemen zijn geholpen.

Zonder de vrijgevigheid van onze donateurs zouden we deze mishandelde dieren niet kunnen helpen. We ontvangen geen subsidie van de regio.

Alle hulp is welkom op onze rekening BE48 1911 2251 7127 met de vermelding “Donaties inbeslagnames Marais”.