Live deze woensdag 14 februari op “On n’est pas des pigeons” – RTBF, getuigt Laura Noël van ons Veeweyde Refuge du Marais in Coutisse over de steeds talrijker wordende gevallen van mishandeling en recidive waarmee we de afgelopen weken worden geconfronteerd in het Waalse Gewest.

Gevallen worden te vaak zonder gevolg afgedaan, terwijl de opvangcentra verzadigd raken en zich inspannen om geld te vinden om de geredde dieren weer op de been te krijgen!!!

Te bekijken hier: https://auvio.rtbf.be/emission/on-n-est-pas-des-pigeons-2813