In 2023 ontving Leefmilieu Brussel 92 klachten over dierenmishandeling, wat resulteerde in 42 inbeslagnames en waarbij in totaal 133 dieren in het Brussels Gewest betrokken waren. Het ging om 54 honden, 61 katten, 8 vogels, 2 knaagdieren, 1 konijn, 1 paard en 6 spinnen.

Deze inbeslagnames worden veroorzaakt als reactie op verschillende overtredingen, zoals slechte hygiëne, verwaarlozing, ondervoeding en onbehandelde ziekten. Sinds 2019 is het aantal inbeslagnames met 40% gestegen.

De meeste inbeslagnames zijn het gevolg van klachten van burgers bij de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel. Vorig jaar werden 92 klachten ingediend, een daling van 27,5% ten opzichte van 2022.

In beslag genomen dieren worden over het algemeen tijdelijk in opvangcentra geplaatst in afwachting van een beslissing over hun lot, genomen door Leefmilieu Brussel binnen twee maanden na de inbeslagname.

Bernard Clerfayt, de Brusselse minister voor Dierenwelzijn, benadrukt het belang van een serieuze aanpak van dierenmishandeling. Zijn nieuwe Brusselse Dierenwelzijnswet, die momenteel wordt bestudeerd door de Raad van State, is bedoeld om de preventie en bestraffing van dierenmishandeling te verbeteren, met boetes tot €500.000 voor de ernstigste overtredingen, vergeleken met €100.000 op dit moment.