Respect voor dierenwelzijn nam een symbolische stap voorwaarts in België op vrijdag 24 november: de Senaat keurde een voorstel goed om dierenwelzijn te verankeren in de grondwet van het land.

De senatoren stemden voor het vastleggen van dierenwelzijn in de grondwet, waarmee ze EINDELIJK op het “hoogste wetgevende niveau” de bescherming en het welzijn van dieren als wezens met gevoel erkennen.

“Deze stemmen hebben het verschil gemaakt voor miljoenen levende wezens, na jaren van discussie en talrijke hoorzittingen, waaronder die van dierenrechtenactivisten die onophoudelijk campagne voeren voor een mens-dierrelatie die doordrongen is van menselijkheid en rechtvaardigheid”, zei onze voorzitter Gaëtan Van Goidsenhoven opgetogen.

Belgen willen al lang deze erkenning, die in het buitenland al bestaat in Duitsland, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

Maar we zijn er nog niet. Na goedkeuring door de plenaire vergadering van de Senaat zal de voorgestelde herziening naar de Kamer worden gestuurd, die zich op haar beurt zal moeten uitspreken. Dat moet gebeuren voor begin mei, omdat het Parlement dan wordt ontbonden voor de verkiezingen op 9 juni.

Op de foto onze voorzitter Gaëtan Van Goidsenhoven en Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia.

Fotocredit: MR.